Stichting Physci

Stichting PhySCI helpt met heel basale hulp in de vorm van fysiotherapie, hulpmiddelen en kennisoverdracht, kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden een stapje vooruit en meer op eigen benen staan. Samen met lokale werkers, moeders en vrijwilligers maken we grote verschillen in het leven van veel kinderen in Bangladesh en Nepal. We zorgen dat kinderen naar school kunnen, respect, aandacht en zorg krijgen van hun omgeving en niet op straat hoeven te liggen om te bedelen.

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort  PhySCI, heeft haar zetel te ’s-Gravenhage. De stichting beoogt een algemeen nut.

De stichting verleent hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Aanvullend kan de Stichting activiteiten ondernemen die met één en ander verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het uitzenden van Nederlandse professionals naar projecten ter plaatse. Deze professionals dragen hun kennis over aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering behoort tot de werkzaamheden van de stichting. Om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren zal de stichting ook nieuwe hulpverleningsprojecten initiëren. Te denken valt onder andere aan dagcentra voor gehandicapte kinderen, therapiegroepen en therapiecentra. Om meer bekendheid aan het werk te geven zal de stichting ook lezingen geven over recente projecten van de stichting.

De Stichting is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) nummer 853 250 078

Banknummer:  NL75 TRIO 0197 741 142 tnv Physiotherapy Support Children International

De stichting is opgericht op 4 oktober 2013; inschrijving Kamer van Koophandel Den Haag 58 947 191

Contact:                                                 per post:
per e-mail                                             Stichting PhySCI
trees@physci.nl                                  Ru Parestraat 35
2552 CP Den Haag

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd.
Wilde Ganzen steunt Physci bij het opbouwen van een zelfstandig opererend dagcentrum.

www.wildeganzen.nl

.

.partin_logo

Physci is lid van Partin,
Lees ons verhaal:
Waar is mijn prinsje?