Bestanden die hun actualiteit hebben verloren

Jaarplan 2016

In het jaar 2016 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen.

Voortzetting van het werk in Mymensingh, Muktagacha en Dinajpur (Bangladesh).
In 2016 zullen er Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in april, in september en in november.

Lees meer

Jaarplan 2015

Jaarplan 2015
In het jaar 2015 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden  bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen.

Voortzetting van het werk in Mymensingh, Muktagacha en Jachaltra (Bangladesh)
Ook in 2015 zullen er weer Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in oktober en november as. en wel naar Bangladesh.  Deze professionals  zullen hun kennis over dragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving staat op het programma.
Aldaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van benodigde hulpmiddelen,  zoals spalken,  rolstoelen of loophulpmiddelen en medicijnen, mits noodzakelijk en voorzover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. PhySCI zal de benodigde hulpmiddelen beschikbaar stellen.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Mymensingh en Muktagacha, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Jachaltra en in 5 locaties rondom Mymensingh en daarnaast de woongroepen van l’Arche.

Lees meer

Beleidsplan 2015-2020

Beleidsplan

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort PhySCI, is opgericht in oktober 2013 en heeft haar zetel te ’s-Gravenhage. De stichting beoogt een algemeen nut.

Het werk
De stichting heeft als doel hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen. Aanvullend kan de Stichting activiteiten stimuleren die met één en ander verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het uitzenden van Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse. Zij voeren hun werkzaamheden voornamelijk uit in Bangladesh en Nepal. Deze professionals dragen hun kennis over aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving behoort tot de werkzaamheden van de stichting. Tot de directe hulpmiddelen rekent de Stichting ook hulpmiddelen, (spalken, orthotesen e.d.) en medicijnen, mits noodzakelijk en voorzover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. Lees meer