Jaarplan 2017

In het jaar 2017 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zonodig medicatie en/of voedsel.

Voortzetting van het werk in Meymensingh, Muktagacha en Dinajpur (Bangladesh).
In 2017 zullen er Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in november en december as.

Ook zullen Bengaalse werkers dit jaar Nederland bezoeken i.v.m. contacten leggen tussen Nederlandse sponsor organisaties en ADD, in samenwerking met Stichting PhySCI.

De Nederlandse professionals  zullen hun kennis in Bangladesh over dragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving staat op het programma.
Aldaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van benodigde hulpmiddelen,  zoals spalken,  rolstoelen of loophulpmiddelen en medicijnen, mits noodzakelijk en voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. PhySCI zal de benodigde hulpmiddelen beschikbaar stellen.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Meymensingh,  Muktagacha en Vati Barera, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in 5 locaties rondom Meymensingh en het nieuwe centrum in Dinajpur, daarnaast indien mogelijk de woongroepen van l’Arche.

In Dinajpur gaat Stichting PhySCI samenwerken met de Bengaalse NGO ADD ( Association for the Disabled Development).

Om geld genererende activiteiten te stimuleren zal ADD in Dinajpur  een visvijver gaan xploiteren vanaf 1 augustus 2017. Dit project  is mogelijk gemaakt door sponsoring van de Vastenactie Nederland en de parochies in de omgeving van Dordrecht en Zwijndrecht.  Deze aanvrage is goedgekeurd, wat met zich mee brengt dat Stichting PhySCI in de vastentijd diverse acties in deze parochies zal ondersteunen.

 

 

Training en advisering
Gedurende het hele jaar zal PhySCI  contact onderhouden met de lokale werkers van alle projecten waarbij de Stichting betrokken is, per e-mail of Skype; over de voortgang, ter evaluatie, ter ondersteuning en advisering.

Relatie met Kindertehuis Swarga in Bhaktapur (Nepal).

PhySCI heeft zijn ondersteunende werkzaamheden voor kindertehuis Swarga afgerond omdat het doel vwb PhySCI bereikt is. Het kindertehuis Swarga heeft nu een eigen Stichting in Nederland en wel Stichting Swarga.

Communicatie

Nieuwsbrieven houden  de donateurs en belangstellenden op de hoogte. De website van PhySCI wordt actueel gehouden door middel van  foto’s en verslagen.

Middelen, Fondsenwerving
De stichting zal de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk proberen te verwerven uit verschillende bronnen en door verschillende acties. Wij zullen presentaties geven, Bengaalse maaltijden organiseren en activiteiten van derden ondersteunen, als onderdeel van deze acties.

Voor het merendeel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen.

Den Haag,  22 februari 2017

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *