Jaarplan 2019

In het jaar 2019 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zo nodig medicatie en/of voedsel.

Voortzetting van het werk in Meymensingh, Muktagacha en Dinajpur (Bangladesh).

In 2019 zullen er Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in februari-maart en november as.

De Nederlandse professionals  zullen hun kennis in Bangladesh over dragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving staat op het programma.
Aldaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van benodigde hulpmiddelen,  zoals spalken,  rolstoelen of loophulpmiddelen en medicijnen, mits noodzakelijk en voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. PhySCI zal de benodigde hulpmiddelen beschikbaar stellen.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Mymensingh,  Muktagacha en Vati Barera, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in 4 locaties rondom Meymensingh en het nieuwe centrum in Dinajpur, daarnaast indien mogelijk de woongroepen van l’Arche.

In Mymensingh ondersteunt Stichting PhySCI een voedselprogramma van de centra voor kinderen met een verstandelijke beperking vanwege extreme armoede en ondervoeding. Tevens verstrekken we bij deze vier centra hulpmiddelen aan kinderen met een meervoudige beperking.

Training en advisering

Gedurende het hele jaar zal PhySCI  contact onderhouden met de lokale werkers van alle projecten waarbij de Stichting betrokken is, per e-mail, telefoon of Skype; over de voortgang, ter evaluatie, ter ondersteuning en advisering.

In februari en maart 2019 zullen er door Stichting PhySCI in samenwerking met “Perspectief 2000”, speciale trainingen worden gegeven aan diverse teams werkzaam met mensen en kinderen met een beperking. Dit zijn training in “Local Fundraising” en training ”Hygiëne”. Inmiddels is bekend dat er 50 deelnemers zullen zijn, vanuit vijf organisaties.

Nieuwe actie:

Samen met de Wilde Ganzen zal Stichting PhySCI dit jaar actie voeren (project 2018.0403) voor de bouw van een kinderdagcentrum voor de gehandicapte kinderen in de omgeving van Phulbari. De toezeggingen voor de financiering door Wilde Ganzen en een derde partij, zijn inmiddels binnen waardoor de verwachting is dat de bouw in juni 2019 zal aanvangen.

De bouw van het centrum zal compleet zijn. In uitbreidingen zoals de inrichting van een snoezelruimte, tuin- en speeltuin, is nog niet volledig voorzien, waarvoor wij in 2019 apart fondsen zullen werven.

Communicatie

Nieuwsbrieven houden  de donateurs en belangstellenden op de hoogte. De website van PhySCI ( https://www.physci.nl) wordt actueel gehouden door middel van  foto’s en verslagen.

PhySCI is ook te volgen op Facebook. ( https://www.facebook.com/stichtingphysci)

Middelen, Fondsenwerving
De stichting zal de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk proberen te verwerven uit verschillende bronnen en door verschillende acties. Diverse initiatieven worden ontplooid, zoals presentaties, organisatie van workshops, het verzorgen van Bengaalse maaltijden en het bemannen van tafels op markten, een sponsor fietstocht en andere promotie activiteiten, tevens activiteiten van derden ondersteunen, als onderdeel van deze acties.

Wij zullen hierbij de samenwerking met de Wilde Ganzen steeds kenbaar maken.

Voor het merendeel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen.

Den Haag, 10 april 2019

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *