Stichting Physci

Stichting PhySCI helpt kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in ontwikkelingslanden met heel basale hulp in de vorm van zorg, ontwikkeling, fysiotherapie en hulpmiddelen,  een stapje vooruit en meer op eigen benen staan. Samen met lokale werkers, moeders en vrijwilligers maken we grote verschillen in het leven van veel kinderen en hun ouders in Bangladesh en Nepal en dragen we bij aan hun kwaliteit van leven. We zorgen dat de kinderen respect, aandacht en zorg krijgen van hun omgeving en uit hun sociale isolement komen. Vele kinderen leiden we toe naar school.

Physci staat voor

Stichting PhySCI staat voor kennisoverdracht en initieert zorg, hulp en therapie aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in ontwikkelingslanden. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en medicijnen.

De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers en het stimuleren van bewustwording in de lokale gemeenschap voor de acceptatie van deze doelgroep.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het uitzenden van Nederlandse professionals naar projecten ter plaatse. Deze professionals dragen hun kennis over aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers, o.a. door samen te werken in de praktijk met directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering.

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort  PhySCI, beoogt een algemeen nut (ANBI). De stichting heeft haar zetel te ’s-Gravenhage.

Word Donateur!

Door acties, presentaties en het uitbreiden van de bekendheid van ons werk hopen wij blijvende waardering te kunnen vinden bij onze omgeving en daardoor donateurs en sponsors te kunnen interesseren ons te steunen. Het werk van PhySCI kan immers alleen gedaan worden wanneer velen zich daarvoor inzetten.

U kunt helpen door donateur of sponsor te worden. U kunt zich aanmelden als donateur door een mail aan de secretaris Trees@physci.nl,
ofwel
door een bijdrage over te maken op de rekening van PhySCI
Banknummer:  NL75 TRIO 0197 741 142  tnv Physiotherapy Support Children International
Wanneer u dat wenst krijgt u voortaan de nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte blijft van het werk.

U kunt Physci ook ondersteunen door uw aankopen te doen via Sponsorkliks.com. Per aankoop wordt een bijdrage afgestaan aan Physci. Voor meer informatie: zie de pagina sponsorkliks.

 Periodieke gift
Voor informatie over de mogelijkheid van een  periodieke gift gaat u naar de pagina ANBI.

Contact

Stichting PhySCI
Ru Parestraat 35
2552 CP Den Haag

per e-mail:  Info@physci.nl
Secretaris:   trees@physci.nl

Inschrijven Nieuwsbrief

Ik schrijf mij in voor toezending van de nieuwsbrief van Physci. Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn gegevens.