CP Daycare in Mymensingh, Bangladesh

Al enkele jaren werk ik als vrijwilliger en fysiotherapeut op het platteland van Bangladesh. In Nederland werk ik met kinderen met een lichamelijk en of geestelijke beperking. Dit is ook mijn doelgroep in Bangladesh. Want : als je in Bangladesh gehandicapt foto spelend leren in de pcc daycare in Bangla Deshbent heb je dubbel pech. Je bent niets waard, kunt niets bijdragen aan de maatschappij, je krijgt geen respect, aandacht, zorg, therapie, je mag niet naar school en leeft in een sociaal isolement. Gelukkig zijn er veranderingen gaande, mede door projecten gestart vanuit Nederland.

 

Zo werd ik in het najaar van 2011 gevraagd of ik een CP DAYCARE kon helpen opstarten in Mymensingh. Mymensingh is een grote dichtbevolkte stad, waar de broeders van Taizé al ruim 35 jaar hun werk doen. Lees meer