Educatieprogramma is van start

23 februari 2022.

Het nieuwe school voorbereidende  programma in ons dagcentrum is van start. In ons dagcentrum in Bangladesh zijn inmiddels drie fijne leerkrachten aangenomen die ons team komen versterken en wel in de school voorbereidende groepen. Een mooi team staat nu klaar. Dankzij Stichting AFETO konden wij dit initiatief nemen.

Na de kennismaking zijn ze enthousiast en nieuwsgierig geworden. De leerkrachten vormen vanaf begin februari een team met onze groepsleiding en therapeut. Samen gaan ze nu op pad, op huisbezoek bij de kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking van ons dagcentrum die in aanmerking komen voor de schoolvoorbereiding.

Afbeelding met persoon, binnen, eettafel

Automatisch gegenereerde beschrijvingNatuurlijk is het belangrijk eerst kennis te maken met de kinderen en hun ouders; kijken hoe de kinderen wonen, hoe het werkt met huisbezoeken en wat er mogelijk is. Daarna worden er materialen aangeboden om een idee te krijgen van het niveau van de kinderen. Zó kunnen we toewerken naar een aangepast leerprogramma voor de individuele kinderen.

Hier ligt het Bengaalse alfabet op tafel

De omstandigheden bij de kinderen thuis zijn eenvoudig, maar het enthousiasme is er niet minder!

Ook is het een goede stap om te beginnen met een training van het team, zowel de nieuwe onderwijzers als de groepsleiding die al met de kinderen werkte. Samen werken en van elkaar leren is van het grootste belang bij de training werken met kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Dan komt bijvoorbeeld aan de orde: wat hebben deze kinderen speciaal nodig. Dat kan zijn: meer tijd om informatie te verwerken, meer herhalingen. Het kan ook gaan om aanpassingen van materialen, of speciale stoeltjes voor ondersteuning die voorwaardenscheppend zijn om iets te kunnen met je handen of om alert te zijn. Ook gaat het om kennis over speciale voorzieningen, die je kunt inzetten tijdens het leren. Of om het afwisselen met leren en bewegen en wat al meer. Kennis van autisme en hoe er mee om te gaan, zal ook zeker aan de orde komen.

 De eerste stappen zijn dus gezet en we kijken uit naar het vervolg. Zeker als straks de maatregelen het toelaten dat de kinderen naar ons prachtige gebouw komen met de ruime klaslokalen en alle leermiddelen die er op hen staan te wachten.

Het team uit Bangladesh.