Jaarplan 2018 ea

Met het oog op de Europese Privacywet heeft het bestuur de beleidslijn daarover vastgesteld. De tekst daarvan vindt u hier. 20180321 omgang met persoonsgegevens

In de vergadering van september 2017 heeft het bestuur een huishoudelijk reglement vastgesteld, met name om de positie van de kascommissie te regelen.  De tekst vindt u hier. 20170927huishoudelijk reglement

Jaarplan 2018

In het jaar 2018 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zo nodig medicatie en/of voedsel.

Voortzetting van het werk in Meymensingh, Muktagacha en Dinajpur (Bangladesh).
In 2018 zullen er Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in oktober en november a.s..
De Nederlandse professionals  zullen hun kennis in Bangladesh over dragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving staat op het programma.
Aldaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van benodigde hulpmiddelen,  zoals spalken,  rolstoelen of loophulpmiddelen en medicijnen, mits noodzakelijk en voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. PhySCI zal de benodigde hulpmiddelen beschikbaar stellen.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Meymensingh,  Muktagacha en Vati Barera, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in 5 locaties rondom Meymensingh en het nieuwe centrum in Dinajpur, daarnaast indien mogelijk de woongroepen van l’Arche.

Training en advisering
Gedurende het hele jaar zal PhySCI  contact onderhouden met de lokale werkers van alle projecten waarbij de Stichting betrokken is, per e-mail, telefoon of Skype; over de voortgang, ter evaluatie, ter ondersteuning en advisering.

Nieuwe actie:
Samen met Wilde Ganzen zal Stichting PhySCI dit jaar actie voeren voor de aankoop van land in de omgeving van Phulbari, voor een groter en beter bereikbaar dagcentrum.
Hiervoor worden diverse initiatieven ontplooid, zoals presentaties, organisatie van workshops, het verzorgen van Bengaalse maaltijden en het bemannen van tafels op markten, een sponsor fietstocht en andere promotie activiteiten.

Communicatie
Nieuwsbrieven houden  de donateurs en belangstellenden op de hoogte. De website van PhySCI wordt actueel gehouden door middel van  foto’s en verslagen.
PhySCI is nu ook te vinden op facebook.

Middelen, Fondsenwerving
De stichting zal de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk proberen te verwerven uit verschillende bronnen en door verschillende acties. Wij zullen presentaties geven, Bengaalse maaltijden organiseren en activiteiten van derden ondersteunen, als onderdeel van deze acties.
Voor het merendeel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen.

Den Haag,  21 maart 2018

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *