ANBI
De Stichting Physci is een instelling met ANBI status. Dat betekent dat u giften aan de stichting mag aftrekken bij uw jaarlijkse belasting aangifte.

Het ANBI-nummer is 853250078

Periodieke gift
Wanneer u meer structureel een bijdrage wilt leveren, of het belastingvoordeel wilt gebruiken om het werk van PhySCI ruimer te steunen kunt u gebruik maken van de regeling voor periodieke giften.

U kunt een periodieke gift volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen, zonder tussenkomst van de notaris. De looptijd moet tenminste vijf jaar bedragen. Wanneer u onverhoopt werkeloos wordt en niet langer aan de minimale looptijd kunt voldoen, kunt u zelfs vrijstelling vragen bij de belastingdienst. Het fiscale voordeel dat u behaalde in de (dan) voorafgaande periode hoeft u dan niet terug te betalen.   Er moet wél een onderhandse akte worden opgemaakt.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de schriftelijke overeenkomst (of de notariële akte) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag.

Let op!

Periodieke giften kunt u vastleggen met een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. U kunt er ook voor kiezen de gift via de notaris te laten vastleggen.

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

De standaard voor deze onderhandse akte kunt vinden op de site van de belastingdienst.

De penningmeester houdt de registratie bij en tekent namens het bestuur (aarnout@phySCI.nl).