Periodieke gift

Een aantal mensen wil de Stichting Physci vaste ondersteuning bieden door middel van een periodieke gift. Dat is goed voor de Stichting en levert een fiscaal voordeel op.

De betalingen voor deze periodieke gift moeten steeds ruim vóór het einde van het jaar zijn voldaan.

Donateurs

Jaarverslag 2014

De Stichting heeft zijn activiteiten in 2014 voortgezet, zoals in het jaarplan is beschreven.
Te beginnen werd er een folder gerealiseerd, waarmee we ons werk onder de aandacht konden brengen bij een breed publiek.  Dit is gebeurd door aanschrijven van mensen, verspreiding van informatie op markten, door het geven van fotopresentaties en bij sponsor acties.
Inmiddels zijn er een aantal vaste donateurs  die onze activiteiten financieel ondersteunen met hun bijdragen.
Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij Stichtingen die fondsen beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria.

Lees meer