Veel werk verzet in twee weken

Gedurende twee weken in Bangladesh hebben we samen met de ouders al heel wat werk verzet.

Onderzoek

Voor onderzoek kwamen 101 kinderen naar het dagcentrum. Voor hen is een nieuw plan gemaakt met doelen en oefeningen om het komende jaar aan te werken. Dat is een hele klus. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden, altijd proberen we het beste voor een kind te bereiken. De verschillen zijn soms groot: van kinderen die al redelijk op de been zijn en naar school kunnen tot kinderen die meervoudig ernstig complex beperkt zijn, met veel epilepsie of andere gezondheidsproblemen. Nu hoef ik niet meer uit te leggen dat ook die kinderen zorg en therapie nodig hebben, want we kunnen hen comfort bieden, minder pijn en stijfheid en minder benauwdheid, dat is ook kwaliteit van leven. Ouders zijn daar nu zeer goed van doordrongen en komen op voor het leven van hun kind, dat is zo mooi om te zien. Het is echt een verandering.

Van de 101 kinderen waren er 39 nieuw. Veel heel jonge kinderen, dat is ook geweldig, want vroege interventie is belangrijk. Er zijn weer veel hulpmiddelen nodig. Die hulpmiddelen gaan we natuurlijk verstrekken, zodat de kinderen in het nieuwe jaar weer goed voorzien kunnen starten op onze dagcentra.

Nu zijn we gestart met de andere werkzaamheden.

De schoolbezoeken.

Belangrijk, want we laten onze kinderen, als het kan, doorstromen naar regulier onderwijs. Maar als ze daar eenmaal zijn, willen graag weten hoe ze het maken. Is er acceptatie, krijgen ze voldoende hulp en aandacht, zijn er aanpassingen nodig, is de school toegankelijk? Zoveel vragen…

Twee scholen hebben we nu bezocht en daar zijn de kinderen super welkom. Op een school zijn er zelfs al 11 kinderen met een beperking opgenomen. Een meisje daarvan is vanuit onze school voorbereidende groep doorgestroomd. Ze heeft nog geen volledige loopbalans maar kan al lezen, schrijven en rekenen als de beste. Dat geeft haar een toekomstperspectief, daar werken we voor !! Super goed dus.

Er zijn op deze scholen nog geen ervaringen met kinderen met ernstigere fysieke problemen. Wij hebben die ervaring wel al, dus dan leveren we speciale houten stoeltjes aan de school, zodat de kinderen ondersteuning hebben voor een goede werkhouding.

Zelf denken we nu om werken met de i-Pad te gaan uitproberen.  Dat wordt een experiment, omdat schrijven vaak moeilijk is als kinderen hun handen niet goed kunnen gebruiken. Examen doen kan weliswaar mondeling, maar we denken dat de kinderen dan misschien toch achterop raken.

Ook zijn we begonnen met huisbezoeken. De ouders vinden dat geweldig. Wij krijgen daarmee een goede indruk hoe de gezinnen leven, of de voorzieningen gebruikt worden en toereikend zijn. Daarnaast geeft het verbinding met de ouders. Dat is reuze belangrijk, want we werken samen voor de kinderen, dan pas bereiken we het beste resultaat. We hebben goed gemotiveerde ouders, dus dat is super om te merken.

Corona noodhulp

Tijdens de Corona nood actie sponsorden we koeien aan gezinnen om inkomen te kunnen genereren. Dat heeft ook echt goed geholpen. Vandaag bezochten we twee gezinnen die een koe hebben gekregen. Het eerste gezin had een prachtige koe die normaal gesproken 24 liter melk geeft op een dag. Het eerste kalf van de koe is een ‘meisje’ wat straks een melkkoe wordt als ze rond 2 1/2 jaar is. Nu is moeder koe weer in verwachting en geeft ze nog 5 l melk per dag. De ouders leveren de melk aan de misty fabriek die er zoete hapjes van maakt. Ze krijgen daar 55 taka per liter voor. Ze hebben er een goed inkomen van nu. Even wat minder door de zwangere koe, maar dat komt straks weer goed. Wij kregen er vandaag zoete vermicellipap van.

Ook bij het tweede gezin wordt de melk aan de misty fabriek geleverd, het is daardoor een vast inkomen geworden voor het gezin. Hier hebben ze ook het kalf gehouden, dan wordt dat straks weer een melkkoe erbij 

Nog een week ben ik in Mymensingh. Er volgen nog meer huisbezoeken, want we hebben ook nog naaimachines en naailessen verzorgd in de Corona nood actie. Wij willen nog eens kijken wat dat de moeders heeft gebracht.

Natuurlijk organiseren we nog moeder bijeenkomsten voor de drie locaties en dan is er een vol, zinvol en mooi programma afgerond hier in Meymensingh.  Wat volgt: op naar het noorden, het regionale centrum in Dinajpur.

Meteen aan het werk

Wat een ervaring weer hier te zijn. In vier dagen hebben we al 40 kinderen gezien. Het is echt teamwerk. Eerst een opfriscursus, maar al snel werden er moeders met kinderen opgetromneld, want de lokale mensen willen het in de praktijk oefenen. 

In de Corona tijd konden we veel families helpen met een aanzet tot voorzien in levensonderhoud.

Zo kregen vele moeders een naaimachine met naailessen, kregen vaders materialen om een winkeltje te starten of groente, bananenplanten. Maar ook veel gezinnen kregen een koe. Daar waren ze ook erg blij mee en deze week werden wij getrakteerd met melk van de eigen koe door een dankbare moeder.

Heel dierbaar om te zien dat de Coronanood actie mensen heeft geholpen.

De kinderen krijgen bij de praktijkles een evaluatie hoe het is gegaan het afgelopen jaar. Wat zijn de vorderingen, of waar is men tegenaan gelopen. Dan volgt het onderzoek; dat doet steeds een van de lokale staf en regelmatig nemen we daar tussendoor een leermoment. Het gaat erg goed, de ouders en kinderen zijn blij met ons werk. We maken ook gelijk de inventarisatie voor de hulpmiddelen zodat de kinderen in het nieuwe jaar weer goed zijn voorzien.

Elke dag is weer anders, want alle kinderen zijn verschillend. Niet ieder kind heeft dezelfde mogelijkheden. Een aantal heeft helaas een heel kwetsbare gezondheid. Er is ook veel epilepsie, die kwaal staat dan de ontwikkeling in de weg. Als een kind zich niet prettig voelt, kun je niet zo veel.

Vaak zijn er gelukkig toch wel lichtpuntjes en op het dagcentrum is het sowieso genieten terwijl de moeders elkaar steunen.

Een koe kan veel verschil maken

In Bangladesh werken we met en voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Maar in Bangladesh is een kind met een beperking een groot probleem. Voor ouders is het extra zwaar, ze hebben handen te kort en kunnen vaak minder werken door de grote zorg.Daarom beperkt onze zorg zich niet alleen tot zorg voor de kinderen maar willen we de lasten van de gezinnen ook graag verlichten. Zo is bijvoorbeeld een koe voor een gezin een groot bezit. Door een koe is er melk, een kalfje kan verkocht worden, daar kopen mensen dan weer een geit voor of kippen.  Zo wordt een verbetering voor de gezinnen in gang gezet voor voedsel en gezinsinkomen. Wat start met een koe heeft veel meer effect.

Door donaties in 2021 konden we acht gezinnen een koe schenken. De gezinnen zijn er mee geholpen beter in hun levensonderhoud te voorzien.

Wat klein lijkt is in werkelijkheid groot.

Geweldig dat u dit mogelijk is gemaakt.

Deze ondersteuning geeft de gezinnen hoop voor de toekomst.

Hier enkele foto s van de blije ouders die door u een koe konden ontvangen.

Fietstocht op 15 mei 2022

Op zondag 15 mei houdt Physci de jaarlijkse fietstocht. Kees en Fred zijn al druk bezig met de route.

In bijgaande folder vindt u alle informatie. 20220225Fietstocht Bangladesh 2022 inschrijving  

Educatieprogramma is van start

23 februari 2022.

Het nieuwe school voorbereidende  programma in ons dagcentrum is van start. In ons dagcentrum in Bangladesh zijn inmiddels drie fijne leerkrachten aangenomen die ons team komen versterken en wel in de school voorbereidende groepen. Een mooi team staat nu klaar. Dankzij Stichting AFETO konden wij dit initiatief nemen.

Na de kennismaking zijn ze enthousiast en nieuwsgierig geworden. De leerkrachten vormen vanaf begin februari een team met onze groepsleiding en therapeut. Samen gaan ze nu op pad, op huisbezoek bij de kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking van ons dagcentrum die in aanmerking komen voor de schoolvoorbereiding.

Afbeelding met persoon, binnen, eettafel

Automatisch gegenereerde beschrijvingNatuurlijk is het belangrijk eerst kennis te maken met de kinderen en hun ouders; kijken hoe de kinderen wonen, hoe het werkt met huisbezoeken en wat er mogelijk is. Daarna worden er materialen aangeboden om een idee te krijgen van het niveau van de kinderen. Zó kunnen we toewerken naar een aangepast leerprogramma voor de individuele kinderen.

Hier ligt het Bengaalse alfabet op tafel

De omstandigheden bij de kinderen thuis zijn eenvoudig, maar het enthousiasme is er niet minder!

Ook is het een goede stap om te beginnen met een training van het team, zowel de nieuwe onderwijzers als de groepsleiding die al met de kinderen werkte. Samen werken en van elkaar leren is van het grootste belang bij de training werken met kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Dan komt bijvoorbeeld aan de orde: wat hebben deze kinderen speciaal nodig. Dat kan zijn: meer tijd om informatie te verwerken, meer herhalingen. Het kan ook gaan om aanpassingen van materialen, of speciale stoeltjes voor ondersteuning die voorwaardenscheppend zijn om iets te kunnen met je handen of om alert te zijn. Ook gaat het om kennis over speciale voorzieningen, die je kunt inzetten tijdens het leren. Of om het afwisselen met leren en bewegen en wat al meer. Kennis van autisme en hoe er mee om te gaan, zal ook zeker aan de orde komen.

 De eerste stappen zijn dus gezet en we kijken uit naar het vervolg. Zeker als straks de maatregelen het toelaten dat de kinderen naar ons prachtige gebouw komen met de ruime klaslokalen en alle leermiddelen die er op hen staan te wachten.

Het team uit Bangladesh.

Warme dekens

Het wordt koud in Bangladesh. Het is momenteel rond de tien graden met een koude wind, zonder verwarming, ramen of deuren en kinderen die minder bewegen. Brrrrr……..

Vandaag zijn er dekens uitgedeeld, elk kindje krijgt een warme deken. Het is zo nodig en welkom. Hartverwarmend om de moeders en kinderen zo te zien. 

Boeken voor Bangladesh

Vandaag mocht ik bij Biblionef boeken ophalen voor de CP Daycare in Mymensingh. Ze worden gratis beschikbaar gesteld om een klein bibliotheekje te maken voor kinderen in ontwikkelingslanden. Ze zijn special uitgezocht voor onze doelgroep. De kinderen kunnen voelen, kijken  luisteren, ervaren en leren. 

Geweldig, zo kleurrijk en mooi. 
Ze gaan mee in de koffers naar Bangladesh, we hopen dat het dit jaar nog kan. Wordt wel een flink zwaar koffertje, maar dat gaat lukken. 

Veel dank aan Biblionef. 

Groetjes Ria 

Hulp op afstand

Deze week had ik een leuke ervaring.

In Bangladesh doet het team van Physci vanwege de Coronacrisis vooral huisbezoeken, dat is veiliger.

statafel, maar niet goed ingesteld

Bij het dagcentrum voor verstandelijk beperkten waar PhySCI ondersteunt met hulpmiddelen, ontving ik een foto van een jongetje in een nieuwe statafel die ze hebben ontvangen. Maar ik zag op de foto dat hij niet goed was  ingesteld.

 

Statafel, nu goed ingesteld

Ik heb gevraagd of een van mijn team van CP-daycare er langs wilde gaan en nu is het goed.

Dat vind ik heel gaaf. Aansturen op afstand en ze kunnen het, top toch!

 

Ik stuur foto voor en na….. Ik wordt daar blij van.

De Corona Nood Actie met de Wilde Ganzen is fantastisch geslaagd !

Lieve mensen,

Op 1 april jl. deed ik een beroep op u vanwege Corona Nood in Bangladesh. Met enorm veel en snelle donaties reageerde u geweldig enthousiast. Erna kwam de Wilde Ganzen met de Corona Nood Actie en stelde Stichting PhySCI in de gelegenheid daar gebruik van te maken: samen actie te voeren voor de gezinnen van de kinderen in Bangladesh die onze dagcentra bezoeken.

Het streef bedrag van Stichting PhySCI was € 30.00,- en Wilde Ganzen zou dat verdubbelen. Daarmee is zoveel mogelijk.

En nu …………………………………het is gelukt !

We hebben ons streefbedrag bereikt en het geld is al onderweg naar Bangladesh. We hebben al meer dan twee maanden 178 gezinnen van voedselpakketten voorzien. Nu wordt gekeken voor welke gezinnen deze ondersteuning nog langer nodig is. Sommige ouders kunnen nu wat rijst oogsten van hun stukje tuin of land. Maar niet alle gezinnen zijn zo rijk. Veel alleenstaande moeders of arme gezinnen zullen we nog verder steunen met de voedselpakketten.

Ook vindt de verdere uitwerking van het Corona noodplan plaats. De teams in Mymensingh en Dinajpur hebben een  inventarisatie gedaan bij de ouders van de kinderen die ons dagcentrum bezoeken, om na te gaan waarmee ze het meest geholpen zijn om in de toekomst zelfstandig in hun onderhoud te voorzien. Het is leuk dat de beide teams nu zo gaan samenwerken.

Deze actie is in meerdere opzichten verbindend. Tussen de ouders en de diverse teams van lokale werkers, maar ook tussen de mensen in Bangladesh en de geweldig lieve mensen en sponsors in Nederland die dit initiatief zo royaal hebben gesteund.

En nu worden er naaimachines (met naailessen), bakfietsen of riksja’s, koeien of geiten en kippen aangeschaft of middelen om een lokaal winkeltje ,theeshop of groente- of rijsttuin aan huis te starten. Dit wordt de komende weken gepland en gerealiseerd.

Het is fantastisch en ook prachtig dat dit zo snel gerealiseerd kan worden.

Heel erg veel dank aan u allen. De ouders van de kinderen zijn verbaasd, ontroerd en vooral heel dankbaar.  Zij schreven er een brief over die hieronder volgt (pdf).

Ria Schmitz
Fysiotherapeut
Voorzitter Stichting PhySCI.

Stichting PhySCI werkt samen met de Wilde Ganzen.

 

 

 

20200727Thanks for supporting us