Club van 100 Stichting PhySCI

De Club van 100 PhySCI is een initiatief van één van de donateurs van Stichting PhySCI.
Een club van 100 is een fiscaal vriendelijke manier van sponsoring van een goed doel dat u een warm hart toedraagt. Wij hopen dat wij u met dit bericht enthousiast krijgen om lid te worden van de Club van 100 van de Stichting PhySCI.

Ais u lid wordt sponsort u jaarlijks € 100,- of meer, volgens een overeenkomst die u voor 5 jaar (of voor onbepaalde tijd) aangaat. Hierdoor is uw gift voor 100 % fiscaal aftrekbaar en de Stichting PhySCI wordt met uw gift in de gelegenheid gesteld het werk voor de kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Bangladesh te realiseren.

Voor de leden van de Club van 100 PhySCI die bedrijfsmatig deelnemen wordt een pagina op de website ingericht waarop indien gewenst, het bedrijfslogo, wordt geplaatst. Ook zullen wij u, indien gewenst, vermelden in onze nieuwsbrieven.

Hoe is de procedure?
Nieuwe leden van de Club van 100 PhySCI melden zich aan bij Aarnout Melis, aarnout@physci.nl   (momenteel penningmeester van PhySCI) met het formulier voor een periodieke gift ( PG). Namens PhySCI aangevuld en ondertekend, ontvangen de leden hun deel van de PG retour.

PhySCI houdt de leden van de Club van 100 PhySCI in een apart bestand bij en verzoekt de leden van deze club aan het begin van elk jaar schriftelijk of per e-mail om de ‘contributie’ te voldoen.

De leden van Club van 100 PhySCI ontvangen periodiek een update en regelmatig de nieuwsbrief.