Doelstellingen

Stichting PhySCI staat voor kennisoverdracht en initieert zorg, hulp en therapie aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in ontwikkelingslanden. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en medicijnen.

De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers en het stimuleren van bewustwording in de lokale gemeenschap voor de acceptatie van deze doelgroep.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het uitzenden van Nederlandse professionals naar projecten ter plaatse. Deze professionals dragen hun kennis over aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers, o.a. door samen te werken in de praktijk met directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering.

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort  PhySCI, beoogt een algemeen nut (ANBI). De stichting heeft haar zetel te ’s-Gravenhage.