Het standaardformulier publicatieplicht 2022 vindt u hier  Standaardformulier publicatieplicht 2022

De begroting van het lopende jaar 2023 vindt u hier:  20230707 Begroting Physci 2023

De laatst vastgestelde jaarrekening van de Stichting Physci vindt u hier: 20230707 Jaarwerk Physci 2022

Het jaarverslag over 2022 vindt u hier: Jaarverslag PhySCI 2022

De vastgestelde jaarrekening van de Stichting Physci over 2021 vindt u hier:  Jaarrekening Physci 2021

Het standaardformulier publicatieplicht 2021 vindt u hier Standaardformulier publicatieplicht 2021 nw

De begroting van het vorige jaar vindt u hier:   Begroting 2021 Physci

De laatst vastgestelde jaarrekening van de Stichting Physci vindt u hier:   Jaarrekening Physci 2020

De vastgestelde jaarrekening 2019 van de Stichting Physci vindt u hier:   Jaarrekening Physci 2019

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen