De nieuwbouw is al een tijdje geleden afgerond, maar nu is het wachten op de kinderen. Begin april is een strengere lockdown is afgekondigd en daardoor is het nog niet mogelijk dat de kinderen en hun ouders al in hun nieuwe locatie terecht kunnen. Dat is wel jammer, maar het geeft ook gelegenheid om in alle rust het terrein af te werken. Daaraan is nu ook volop aandacht gegeven.

Zó wordt het mogelijk de kinderen in een mooie en prettige omgeving te ontvangen.

Maar nu, eind augustus 2021 is de nieuwbouw dan eindelijk in gebruik genomen.
Geen feest voor de officals, maar wel voor de kinderen en hun ouders!

Wat ziet het er mooi uit!
Proficiat iedereen!

De nieuwbouw is door de Coronacrisis weliswaar enigszins vertraagd, maar inmiddels is het werk weer hervat. De vloeren zijn belegd met tegels en het begint er zowaar uit te zien als een echt gebouw. Nog even en we kunnen de kinderen ontvangen en de hulp bieden die ze nodig hebben.  Een veilige schone omgeving, waar het prettig is om te werken. Een veilige schone omgeving waar kinderen zich van waarde kunnen voelen.

Maandag 14 december zijn ze begonnen met het schilderen van de buitengevel. Dat was zo’n beetje de laatste stap voor de afronding van de bouw. Nu, half januari, staat het gebouw er prachtig bij, klaar om de kinderen en hun ouders te ontvangen. Het kookteam  staat klaar om weer maaltijden te bereiden. Het jaar 2021 zou een nieuwe start betekenen voor Meymensingh en Dinajpur. De nieuwe gebouwen zien er erg mooi uit, helaas nog leeg door Covid 19. Wel fijn dat de teamleden toch op huisbezoek kunnen en daar therapie aan de kinderen en steun kunnen geven aan de ouders.

Laten we hopen dat de vaccins niet alleen in Nederland, maar ook in Bangladesh beschikbaar komen, voor de meest kwetsbaren.

Zo ziet de bouw er uit eind juni 2020. We gaan hard in de richting van de oplevering, daarna kan de inrichting beginnen.

In samenwerking met Wilde Ganzen is er geld bijeengebracht om grond te verwerven en de daycare onder te brengen in een passend gebouw. De grond is gekocht en opgehoogd en net vóór het regenseizoen 2019 kon de nieuwbouw gestart.  Inmiddels is de begane grond volledig gestort en het betonnen frame is klaar. De vloer van de eerste verdieping, voorlopig het dak, is ook gestort. Daarmee begint het er al aardig compleet uit te zien.

Actie voor grondaankoop

Wij zijn blij dat de Wilde Ganzen wilden vliegen om een goede huisvesting voor het dagcentrum in Dynajpur te realiseren. Dat is begonnen met de grondaankoop, waarvoor een bedrag van € 48.000,- nodig was.  Dat bedrag is samen met de Wilde Ganzen opgebracht: de sponsoren van de stichting Physci € 32.000,- en de Wilde Ganzen vulden dit bedrag aan tot € 48.000,-.  Geweldig resultaat. Begin 2019 wordt de grond opgehoogd en bouwrijp gemaakt, wederom met uw bijdragen, waarna later in 2019 de nieuwbouw kan starten. Ook hiervoor zullen de Wilde Ganzen vliegen, uiteraard met uw hulp!

U kunt een bijdrage storten op rekening
NL53 INGB 000 00 40 000
tnv Stichting Wilde Ganzen
onder vermelding van: Project 2018.0403  Bouw van een kinderdagcentrum voor gehandicapte kinderen in Bangladesh  (vergeet dit niet!).
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken op de gewone rekening van Physci,
NL75 TRIO 019 77 411 42
onder vermelding van nieuwbouw.

Al 60 jaar bestrijdt Wilde Ganzen  (www.wildeganzen.nl) armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren zij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven.

De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren.

Toelichting

Het gaat om het dagcentrum in Dinajpur. Een schrijnende situatie daar. Geen zorg, acceptatie, aandacht, respect, therapie of scholing voor kinderen met een handicap. Ze zijn uitgesloten van de maatschappij en leven een geïsoleerd, naar leven. Omdat de situatie voor gehandicapte kinderen miserabel is, verzocht de Association for the Disabled Development (ADD), zorg en dagbesteding op te zetten in deze omgeving.

Op initiatief van de mensen uit Phulbari, Dinajpur, hebben we (Stichting PhySCI), laten inventariseren wat de behoefte is, door middel van huisbezoeken. Al snel bleek dat er meer dan 300 gehandicapte kinderen in de omgeving leven en nog vele meer die we nog niet hebben bereikt. Deze kinderen en hun ouders leven een  moeilijk leven zonder zorg, respect, aandacht, therapie en scholing. Daar kunnen wij iets aan doen.

Vandaar dat we in 2016 van start zijn gegaan met het dagcentrum en met de zorg in de regio, in navolging van de dagcentra die we gestart zijn in Mymensingh. De werkwijze is hetzelfde, de lokale stafleden door ons getraind, bieden zorg, therapie, dagbesteding om de ontwikkeling te stimuleren, advisering aan de ouders, en ondersteuning van ouders. Zij zetten zich in voor bewustwordingsprocessen voor ouders en in de gemeenschap en bereiden de kinderen die alleen lichamelijk beperkt zijn maar mogelijkheden hebben om te leren voor om naar school te gaan.

Het doel van Physci is kennisoverdracht naar en ondersteuning van het team en het team te begeleiden naar volledige zelfstandigheid en onafhankelijkheid in dit werk in de toekomst. Onze taak is het lokale team te ondersteunen en op te leiden om dit werk te kunnen doen, omdat deze werkwijze nog bijzonder is in Bangladesh.

In principe werken er geen ouders op het centrum maar diverse moeders zijn bij het programma aanwezig om ook te leren wat hun kind kan helpen om te ontwikkelen en voor instructie van oefeningen en adviezen voor thuis. Zó werken we samen met team, ouders en kinderen én hebben we ook extra handen. Dit is nodig omdat veel kinderen door hun ernstige handicap zeer bewerkelijk zijn. De moeders vinden steun bij elkaar en kunnen hun zorgen delen.

We verwachten dat het aantal kinderen die participeren in het programma enorm zal stijgen door een betere bereikbaarheid van het centrum en de groeiende bekendheid die nu al zorgt voor vele nieuwe aanmeldingen. Vooral heel jonge kinderen worden gebracht wat een geweldige ontwikkeling is. Vroege hulp en vroege diagnostiek geven eerder/meer kansen op verbetering en ontwikkeling.

Het land en het nieuwe gebouw is juist ook gekozen en dringend nodig vanwege de bereikbaarheid voor de ouders. Het is gunstiger gelegen ten opzichte van openbaar vervoer (bussen) waardoor de reis naar het centrum voor de meeste ouders goedkoper zal zijn dan op dit moment. De reiskosten zijn nu een (te ) zware last voor ouders.