Jaarplan 2016

In het jaar 2016 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen.

Voortzetting van het werk in Mymensingh, Muktagacha en Dinajpur (Bangladesh).
In 2016 zullen er Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in april, in september en in november.

Deze professionals  zullen hun kennis over dragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving staat op het programma.
Aldaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van benodigde hulpmiddelen,  zoals spalken,  rolstoelen of loophulpmiddelen en medicijnen, mits noodzakelijk en voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. PhySCI zal de benodigde hulpmiddelen beschikbaar stellen.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Mymensingh en Muktagacha, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in 5 locaties rondom Mymensingh en het nieuwe centrum in Dinajpur, daarnaast indien mogelijk de woongroepen van l’Arche.

Kindertehuis Swarga in Bhaktapur (Nepal).
PhySCI zal in 2016 minder activiteiten ontplooien voor kindertehuis Swarga daar zij nu een eigen Stichting hebben in Nederland en wel Stichting Swarga. In onze ondersteuning van Suvadra Nepal hebben wij ons doel bereikt, want het werk voor het kindertehuis Swarga kan zelfstandig voortgezet worden in de toekomst met voldoende steun uit Nederland.
In2016 zal de manager van het kindertehuis Swarga met zijn vrouw welkom blijven en indien gewenst gastvrijheid genieten van Stichting PhySCI. Waar nodig  zullen wij zijn activiteiten in Nederland ondersteunen.

Training en advisering
Gedurende het hele jaar zal er contact gehouden worden met de lokale werkers van alle projecten waarbij we betrokken zijn, per e-mail of Skype; over de voortgang, ter evaluatie, ter ondersteuning en advisering.

Communicatie
In 2016 zullen nieuwsbrieven worden uitgegeven aan alle donateurs en belangstellenden. De website van PhySCI wordt actueel gehouden middels foto’s en verslagen.

Middelen, Fondsenwerving
De stichting zal de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk vanuit verschillende bronnen en acties proberen te verwerven.

Wij zullen presentaties geven, Bengaalse maaltijden organiseren en activiteiten van derden ondersteunen.

Voor het merendeel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen.

Den Haag, 29 januari 2016

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *