Stichting PhySCI helpt kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in ontwikkelingslanden met heel basale hulp in de vorm van zorg, ontwikkeling, fysiotherapie en hulpmiddelen, een stapje vooruit en meer op eigen benen staan. Samen met lokale werkers, moeders en vrijwilligers maken we grote verschillen in het leven van veel kinderen en hun ouders in Bangladesh en Nepal en dragen we bij aan hun kwaliteit van leven. We zorgen dat de kinderen respect, aandacht en zorg krijgen van hun omgeving en uit hun sociale isolement komen. Vele kinderen leiden we toe naar school.

Onderstaande notitie geeft een beeld van ons werk in Bangladesh.
20210211Ons werk in Bangladesh