U kunt helpen door donateur of sponsor te worden. U kunt zich aanmelden als donateur door een mail aan de secretaris Trees@physci.nl,
ofwel
door een bijdrage over te maken op de rekening van PhySCI Banknummer:  NL75 TRIO 0197 741 142  tnv Physiotherapy Support Children International
Wanneer u dat wenst krijgt u voortaan de nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte blijft van het werk.

U kunt Physci ook ondersteunen door uw aankopen te doen via Sponsorkliks.com. Per aankoop wordt een bijdrage afgestaan aan Physci. Voor meer informatie: zie de pagina sponsorkliks.

Periodieke gift
Wanneer u meer structureel een bijdrage wilt leveren, of het belastingvoordeel wilt gebruiken om het werk van PhySCI ruimer te steunen kunt u gebruik maken van de regeling voor periodieke giften.

Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen, zonder tussenkomst van de notaris. De looptijd moet tenminste vijf jaar bedragen. Wanneer u onverhoopt werkeloos wordt en niet langer aan de minimale looptijd kunt voldoen, kunt u zelfs vrijstelling vragen bij de belastingdienst. Het fiscale voordeel dat u behaalde in de (dan) voorafgaande periode hoeft u dan niet terug te betalen.   Er moet wél een onderhandse akte worden opgemaakt.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag.

Let op!

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

De standaard voor deze akte kunt vinden op de site van de belastingdienst.

De penningmeester houdt de registratie bij en tekent namens het bestuur (aarnout@phySCI.nl).